BLOG

Artykuł główny

Penetration testing (PT), also known as pen testing, is the practice of testing a computer system, network or web application to find vulnerabilities that could be exploited by hackers. The main goal of penetration testing is to identify and exploit vulnerabilities in order to assess the security of the system. Penetration testing is often performed by a third-party security company, but can also be performed in-house. In order to be effective, penetration testing must be performed regularly, as new vulnerabilities are discovered all the time. There are a variety of tools and techniques that can be used for penetration testing, including manual testing, automated testing, and social engineering. Manual testing is the most time-consuming and expensive, but it can be very effective in finding vulnerabilities. Automated testing is less expensive and can find many vulnerabilities, but it is not as effective as manual testing. Social engineering is the most effective way to find vulnerabilities, but it is also the most risky. There are many different types of vulnerabilities that can be found during penetration testing, including vulnerabilities in the operating system, network infrastructure, web applications, and databases. Vulnerabilities can be classified according to their severity, with the most severe vulnerabilities being the most dangerous. Penetration testing is an important part of information security, and it should be used in conjunction with other security measures, such as firewalls, intrusion detection systems, and antivirus software.

Zajawki artykułów

Kradzież danych i cyberprzestępczość to zagrożenie dla biznesu w Polsce. Według raportu firm...

czytaj dalej

Audyt bezpieczeństwa to proces, który ma na celu zbadanie i ocenę zgodności systemu informatyc...

czytaj dalej

Serwery VPS to obecnie najpopularniejsze rozwiązanie wśród usług hostingowych. Ich zalety to s...

czytaj dalej

Instalacja certyfikatów SSL w serwerach webowych w kontekście tematyki serwerów Linuxowych. Ce...

czytaj dalej

Hosting w chmurze (ang. cloud hosting) to rodzaj usługi informatycznej, polegającej na udostępn...

czytaj dalej

Serwer VPS to nic innego jak wirtualny serwer, który można dowolnie konfigurować. Jest to rozwi...

czytaj dalej

Instalacja środowiska hostingowego taiego jak php czy nodejs w kontekście tematyki serwerów Li...

czytaj dalej

Penetration testing (PT), also known as pen testing, is the practice of testing a computer system...

czytaj dalej

Serwery VPS to obecnie najpopularniejsze rozwiązanie wśród usług hostingowych. Ich zaletą jes...

czytaj dalej

Serwery w chmurze to środowisko, które zachwala wybór. Jego zalety to skalowalność usług ora...

czytaj dalej

Backup danych to proces kopiowania istotnych plików lub folderów na inny nośnik, np. dysk tward...

czytaj dalej

Serwer w chmurze to rozwiązanie, które zyskuje coraz większą popularność. Jego zalety to prz...

czytaj dalej

Formularz kontaktowy

Poniżej znajdziesz blogi z którymi współpracujemy:
szemkel.pl windowsadmin.pl mp-software.pl silesiadatacenter.com.pl linuxvps.pl testy penetracyjne