BLOG

Artykuł główny

Backup danych to proces kopiowania istotnych plików lub folderów na inny nośnik, np. dysk twardy, płytę CD/DVD lub inny serwer, w celu ich ochrony przed utratą. Back up danych wykonuje się zazwyczaj wtedy, gdy istnieje ryzyko utraty danych, np. wskutek awarii sprzętu, błędu użytkownika, ataku wirusa czy kradzieży nośnika z danymi. Backup danych w systemie Linux Backup danych w systemie Linux można wykonać na kilka sposobów. Najpopularniejszym i najprostszym sposobem jest wykonanie kopii zapasowej plików lub folderów za pomocą polecenia cp. Polecenie cp można wykorzystać do kopiowania całych folderów lub tylko ich zawartości. Aby wykonać kopię zapasową pliku lub folderu, należy wpisać następujące polecenie: cp plik1 plik2 Jeśli chcemy skopiować tylko zawartość pliku lub folderu, należy użyć następującego polecenia: cp -r plik1 plik2 Kolejnym sposobem na wykonanie backupu danych w systemie Linux jest wykorzystanie narzędzia tar. Narzędzie to pozwala na zarchiwizowanie całych folderów lub tylko ich zawartości. Aby utworzyć archiwum, należy wpisać następujące polecenie: tar -cvf archiwum.tar plik1 plik2 Jeśli chcemy zarchiwizować tylko zawartość pliku lub folderu, należy użyć następującego polecenia: tar -cvf archiwum.tar -C folder1 plik1 plik2 Kolejnym sposobem na wykonanie backupu danych w systemie Linux jest wykorzystanie narzędzia rsync. Narzędzie to pozwala na synchronizację folderów lub ich zawartości. Aby wykonać synchronizację, należy wpisać następujące polecenie: rsync -avz plik1 plik2 Jeśli chcemy synchronizować tylko zawartość pliku lub folderu, należy użyć następującego polecenia: rsync -avz -e "ssh -p port" plik1 plik2 Ostatnim sposobem na wykonanie backupu danych w systemie Linux jest wykorzystanie narzędzia dd. Narzędzie to pozwala na kopiowanie całych dysków lub tylko ich zawartości. Aby wykonać kopię dysku, należy wpisać następujące polecenie: dd if=/dev/sda of=/dev/sdb Jeśli chcemy kopiować tylko zawartość dysku, należy użyć następującego polecenia: dd if=/

Zajawki artykułów

Kradzież danych i cyberprzestępczość to zagrożenie dla biznesu w Polsce. Według raportu firm...

czytaj dalej

Audyt bezpieczeństwa to proces, który ma na celu zbadanie i ocenę zgodności systemu informatyc...

czytaj dalej

Serwery VPS to obecnie najpopularniejsze rozwiązanie wśród usług hostingowych. Ich zalety to s...

czytaj dalej

Instalacja certyfikatów SSL w serwerach webowych w kontekście tematyki serwerów Linuxowych. Ce...

czytaj dalej

Hosting w chmurze (ang. cloud hosting) to rodzaj usługi informatycznej, polegającej na udostępn...

czytaj dalej

Serwer VPS to nic innego jak wirtualny serwer, który można dowolnie konfigurować. Jest to rozwi...

czytaj dalej

Instalacja środowiska hostingowego taiego jak php czy nodejs w kontekście tematyki serwerów Li...

czytaj dalej

Penetration testing (PT), also known as pen testing, is the practice of testing a computer system...

czytaj dalej

Serwery VPS to obecnie najpopularniejsze rozwiązanie wśród usług hostingowych. Ich zaletą jes...

czytaj dalej

Serwery w chmurze to środowisko, które zachwala wybór. Jego zalety to skalowalność usług ora...

czytaj dalej

Backup danych to proces kopiowania istotnych plików lub folderów na inny nośnik, np. dysk tward...

czytaj dalej

Serwer w chmurze to rozwiązanie, które zyskuje coraz większą popularność. Jego zalety to prz...

czytaj dalej

Formularz kontaktowy

Poniżej znajdziesz blogi z którymi współpracujemy:
szemkel.pl windowsadmin.pl mp-software.pl silesiadatacenter.com.pl linuxvps.pl testy penetracyjne